En vanlig vecka på Murbräckan

Vi tycker att det är viktigt att barnen känner frihet och glädje i sin vardag och att det sker under trygga, bekanta och organiserade former. Därför har våra pedagoger utvecklat en struktur för hur dagarna och veckorna ser ut på Murbräckan. Det gör att barnen känner igen sig i vad som sker och vet vad de kan förvänta sig under en dag.

Barn ska få vara utomhus och leka varje dag. Det är en självklarhet på Murbräckan. Med förskolan belägen ett par stenkast från Slottsskogen kan barnen varje dag bege sig på en utflykt i naturen. Det är roligt, skapar variation och uppmuntrar till en aldrig sinande upptäckarlust. Samtidigt utnyttjar vi också storstadens fördelar och möjligheter genom att gå på teater, dans, bio, museum, bibliotek etc., vilket stimulerar fantasin och låter barnen bekanta sig med och känna sig trygga i sin egen stad.

Under året jobbar vi med olika teman. Det innebär att vi utgår från ett specifikt tema, exempelvis ”Må bra”, ”I havets djup” eller ”Rymden” vilket vi återknyter till i hela verksamheten. Temat är valt utifrån barnens behov och intresse. Det är viktigt att barnens intressen får utrymme och att de får vara med och påverka sin egen vardag. På så sätt lär de sig innebörden av att leva i en demokrati och att vara aktiva i samhället.

På torsdagar är det Femårsklubb för de äldsta barnen. Där får de träffa 5-åringar från närliggande kooperativa förskolor som en förberedelse inför grundskolan. "Klubben" är väldigt populär bland barnen och bidrar till många nya kompisar i området.