Föräldra­kooperativet

Att välja ett föräldrakooperativ har många fördelar. Att som förälder aktivt delta i verksamheten ger insyn och är ett naturligt sätt för att vara delaktig i våra barns vardag och utveckling. Föräldrarnas engagemang bidrar till att barnen känner sig sedda och trygga. Vi skapar en miljö där barnen får lära känna och umgås med många vuxna. Dessutom är det stimulerande, lärorikt och för det mesta väldigt roligt också för oss föräldrar.

Murbräckan etablerades 1983 och vi har arbetat fram välfungerande rutiner och tydliga roller för verksamheten och dess aktörer. Att vara förälder på ett kooperativ kräver intresse, engagemang och tid.

Föräldrarnas arbetsinsats består i att servera caterad lunch samt förbereda och servera mellanmål, delta i gemensamma aktiviteter som städdagar och medlemsmöten. Varje förälder ingår också i en arbetsgrupp med ansvar för olika delar av verksamheten. Det är också viktigt att ha trevligt och umgås, därför har vi en och annan gemensam fest varje termin.