Om Murbräckan

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Genom förskolan vill vi ge barnen berikande upplevelser och göra barndomen fylld av glädje. Grunden för detta är att skapa trygghet. Alla barn har rätt till att bli omtyckta och få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Då skapas grunden för en positiv självuppfattning. Leken skapar goda förutsättningar för utveckling och inlärning, särskilt i en varierande och fantasifull miljö.

Vi låter ett miljötänk genomsyra hela verksamheten och eftersträvar en miljöanpassad förskola. Barnen får lära sig om hur deras handlande påverkar miljön och hur vi ska värna om vår miljö. Vi har Grön Flagg certifikat, men miljöarbetet handlar inte bara om det ekologiska utan också om att barn, föräldrar och personal är en del av den gemensamma förskolan och tillsammans skapar en harmonisk miljö att vistas i.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska utveckla respekt, öppenhet, solidaritet, ansvar, inlevelseförmåga och vilja att hjälpa varandra. Barnen får lära sig att umgås och fungera i grupp, visa hänsyn och samarbeta och genom ett normmedvetet och inkluderande förhållningssätt får alla barn vara sig själva.