Vår personal

Vi som arbetar på Murbräckan har alltid barnet i fokus. Att få följa ert barn är en ynnest för oss och barnen får alltid en plats i våra hjärtan. Vi vill skapa en tillvaro för er och ert barn, där trygghet och tillit står i centrum. Vi vill att ert barn skall se tillbaka på sin tid i förskolan som rolig, trygg och kärleksfull och få med sig färdigheter som att kunna leka, kompromissa, fungera tillsammans i grupp och bli goda medmänniskor. För att skapa detta arbetar vi nära ert och allas barn. Vi kan med den lilla grupp vi har på Murbräckan lyssna in barnet, möta varje specifikt behov, samtala och skapa dialoger och leka tillsammans med alla barn. Vi styrs även av vårt regeringsuppdrag och skollagen kap 8, samt läroplanen för förskolan 2018.

Vi som arbetar på Murbräckan är:

Mathilda Smidje – Förskollärare och rektor
Började arbeta på Murbräckan 2017. Hon tog förskollärarexamen 2016. Rektorsutbildad 2023.

Ulrika Reutenberg — Barnskötare
Började arbeta på Murbräckan 2012. Hon har arbetat som barnskötare sedan 1988.

Amanda Eidenby — Förskollärare
Börjar arbeta på Murbräckan 2018. Hon tog förskollärarexamen 2017.

Felicia Eidenby — Barnskötare
Började arbeta på Murbräckan 2022. Hon har arbetat som barnskötare sedan 2020.